Meet Our Team

Vishal NagadiyaVishal Nagadiya
Founder
Priyam nagadiyaPriyam Nagadiya
Co-Founder
Dhiman PaulDhiman Paul
Team Leader Java
VaibhavVaibhav Vartak
PHP Developer
NehaNeha Save
Frontend Developer
Yaseer ShaikhYaseer Shaikh
Web Desinger
Ranjith ravindaran
Tester
Shahin BanoShahin Bano
Java Developer
Prabhu NadarPrabhu Nadar
Java Developer
GovindGovindaraj
Java Developer
DineshDinesh Dhamne
Graphic Desinger
KarthikKarthik Kotian
Content Writer
RiddhiRiddhi Brid
Admin
Sheetal 
UtekarSheetal Utekar
Seo

Log in or Sign up